UXB16-10/10The muscle power and flexibility of our new UXB table will help you drive material flow and improve factory or warehouse efficiency.
Built with top-quality components to ensure reliability and safety, it takes the strain out of heavy lifting, and its robust construction guarantees you decades of trouble-free operation.

Product sheet >>

Kraften och flexibiliteten i nya lyftbordet UXB ökar effektiviteten och förbättrar produktionsflödet.
Lyftbordet är utvecklat med extremt robusta komponenter för en pålitlig och säker drift.
På ett självklart sätt tar UXB hand om de riktigt tunga lyften.
Med kraftfull design garanteras en problemfri och trygg drift dygnet runt, året om.

Produktblad >>

Showing all 1 results